strona domowa
strona domowa
Wybory sołtysów, rad osiedli i rad sołeckich w 2011 roku.
wtorek, 11 stycznia 2011 00:00

 

Burmistrz Pruchnika mgr inż. Wacław Szkoła zarządził na dzień 6 lutego 2011 roku (niedziela) w godz. 8.00 - 14.00. przeprowadzenie wyborów przewodniczących rad osiedli i sołtysów oraz rad osiedli i rad sołeckich we wszystkich osiedlach i sołectwach na terenie Gminy Pruchnik.

Wybory przewodniczących rad osiedli i sołtysów oraz rad osiedli i rad sołeckich zostaną przeprowadzone przez Obwodowe Komisje Wyborcze powołane spośród wyborców przez Burmistrza Pruchnika.

 

Zostały ustalone siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych dla:

 

 

1. Hawłowic - Świetlica Wiejska
2. Jodłówki - Szkoła Podstawowa
3. Jodłówki Parcelacji - Dom Strażaka
4. Kramarzówki - Szkoła Podstawowa
5. Pruchnika Dolnego - CKSiT w Pruchniku
6. Pruchnika Górnego - Szkoła Podstawowa
7. Rozborza Długiego - Zespół Szkół w Rozborzu Długim
8. Rozborza Okrągłego - Dom Strażaka
9. Rzeplina - Szkoła Podstawowa (filialna)
10. Świebodnej - Szkoła Podstawowa

Zasady wyborcze wyborów przewodniczących rad osiedli i sołtysów oraz rad osiedli i rad sołeckich określa Zarządzenie 1/2011 Burmistrza Pruchnika z dnia 11 stycznia 2011 roku.

 

 


  Wejscia: 2871