strona domowa
strona domowa
Informacja nt. możliwości składania wniosków do projektu budżetu Gminy Pruchnik na 2023 rok
piątek, 23 września 2022 10:19

 

 

 

Burmistrz Pruchnika podaje do wiadomości,
że przystępuje do opracowania projektu budżetu Gminy Pruchnik na 2023 r.

 

W związku z tym radni, sołtysi, mieszkańcy gminy oraz organizacje pozarządowe mogą składać pisemne wnioski do projektu budżetu gminy na rok 2023 w terminie do 10 października br. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

  Wejscia: 666