strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 29.09.2022 r.
poniedziałek, 26 września 2022 06:55

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 14 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XXXV Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Planowany porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XXXIV sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2022 rok (projekt 1).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w roku budżetowym 2022 (projekt 2).
 9. Zgłaszanie interpelacji przez radnych i ich kluby.
 10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

 

Transmisja z obrad:

 


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

  Wejscia: 830