strona domowa
strona domowa
Konsultacje Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
poniedziałek, 10 października 2022 05:59

Wójt Gminy Jarosław działając w oparciu o art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 poz. 1057 t.j. z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Wspólny Rozwój” na lata 2022-2030.

Strategia obejmuje: Gminę Chłopice, Gminę Jarosław, Gminę Laszki, Gminę miejsko-wiejska Pruchnik, Gminę Pawłosiów, Gminę miejska Radymno, Gminę Radymno, Gminę Rokietnica, Gminę Roźwienica, Gminę Stary Dzików, Gminę Stubno, Gminę Wiązownica, Gminę Wielkie Oczy oraz Powiat Jarosławski.  (w granicach administracyjnych ww. samorządów).

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu Strategii interesariuszom (mieszkańcom, gminom i ich związkom oraz partnerom społecznym i gospodarczym) oraz umożliwienia złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii.

Informacje o konsultacjach:

 1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 10 października 2022 r. do dnia 14 listopada 2022 r.
 2. Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej, mogą zapoznać się z projektem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Wspólny Rozwój” na lata 2022-2030.
 3. Dokumentacja sprawy dostępna jest na niniejszej stronie internetowej oraz jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Jarosław, Referat Działalności Gospodarczej i Inicjatyw, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław.
 4. Każdy ma prawo składania uwag w terminie określonym powyżej.
 5. Uwagi należy składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym umieszczonym na niniejszej stronie internetowej:
  • drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. W tytule maila należy wpisać: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Wspólny Rozwój” na lata 2022-2030 , bądź uzupełniając formularz w wersji online pod adresem: https://forms.gle/SbpyQiDGaT34cMCc7
  • pisemnie, przesyłając formularz na adres pocztowy: Urząd Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław z dopiskiem na kopercie: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Wspólny Rozwój” na lata 2022-2030.
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Jarosław, Referat Działalności Gospodarczej i Inicjatyw, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, tel. 16 624 86 34 wew. 31 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).
 6. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Jarosław.
 7. Uwagi zgłoszone po dniu 14 listopada 2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku uwag składanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Wspólny Rozwój - pobierz
 2. Załącznik diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej - pobierz
 3. formularz konsultacyjny
 4. RODO

  Wejscia: 316