strona domowa
strona domowa
Nowy nabór wniosków w programie "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023
środa, 26 października 2022 14:38

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku informuje, iż ruszył nowy nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
    a. o stopniu znacznym lub
    b. o stopniu umiarkowanym albo
    c. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

W związku z tym zachęcamy osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2023r. do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku (pokój 7 i 4) lub kontaktu telefonicznego pod nr 16 623 61  21 lub 16 623 61 36 w terminie do 4 listopada 2022 r.

  Wejscia: 729