strona domowa
strona domowa
Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
czwartek, 27 października 2022 10:47

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku informuje, iż ruszył nowy nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.


W związku z tym zachęcamy osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej w 2023r. do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku (pokój 7 i 4) lub kontaktu telefonicznego pod nr 16 623 61 21 lub 16 623 61 36 w terminie do 4 listopada 2022r.  Wejscia: 626