strona domowa
strona domowa
Ankieta ewaluacyjna LSR

 

LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza do wypełnienia ankiety dla mieszkańców / podmiotów prowadzących działalność na obszarze strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (dalej LSR) wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”.

Uzupełnienie ankiety ewaluacyjnej związane jest z zamykaniem obecnej perspektywy finansowej oraz oceny stanu wdrażania LSR na lata 2014-2020. Ankieta jest zamieszczona w wersji elektronicznej oraz do pobrania i uzupełnienie w sposób tradycyjny na stronie internetowej LGD pod adresem:

 

http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/asp/ankieta-ewaluacyjna-lsr,1,artykul,1,85 

  Wejscia: 347