strona domowa
strona domowa
Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych
czwartek, 02 lutego 2023 06:23

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 lutego 2023 roku rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust.3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 i 1378 z późn. zm.) oraz zgodnie Zarządzeniem Nr 3/2023 Burmistrza Pruchnika z dnia 20 stycznia 2023 r., podajemy terminy oraz zasady i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji wydawania i odbierania dokumentów rekrutacyjnych będą zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych placówek oświatowych:

 

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Pruchnika z dnia 20.01.2023 r.
  2. ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W PRUCHNIKU ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY -
  3. ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY PRUCHNIK -

 

  Wejscia: 1082