strona domowa
strona domowa
Eliminacje gminne OTWP "Młodzież Zapobiega Pożarom"
piątek, 14 kwietnia 2023 11:29

W dniu 12 kwietnia 2023 r. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”, w których udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Pruchnik

– łącznie 12 uczestników.

Eliminacje gminne zostały przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych:
I grupa, uczniowie klas I – IV szkół podstawowych – 5 uczestników.
II grupa, uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych – 7 uczestników.

Otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła, który przedstawił również skład komisji konkursowej oraz życzył sukcesów uczestnikom turnieju.

W skład komisji konkursowej weszli Przewodniczący druh Marian Romanik – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pruchniku, Komendant Gminny Zygmunt Jasiłek, Wiceprezes ZOG ZOSP RP w Pruchniku Stanisław Szkoła, Sekretarz ZOG ZOSP RP Mateusz Fudali oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Pruchniku Ryszard Duziak.

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, natomiast eliminacji gminnych Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pruchniku oraz Urząd Miejski w Pruchniku.

Turniej składał się z 2 części, w pierwszym etapie był test pisemny, a uczniowie z najlepszymi wynikami przeszli do drugiej części – odpowiedzi ustnej.

Wyniki końcowe przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa (uczniowie klas I – IV)

  1. Kacper Szymański - Galas – SP w Rozborzu Długim
  2. Kacper Nowak – SP w Jodłówce
  3. Artur Fedurczak – SP w Jodłówce


II GRUPA WIEKOWA (uczniowie klas V – VIII)

  1. Amelia Babiś - SP w Jodłówce
  2. Sebastian Dryla - SP w Rozborzu Długim
  3. Oliwia Podolak - SP w Pruchniku Nr 1

Nagrody i dyplomy, ufundowane przez Gminę Pruchnik, wręczali Przewodniczący Komisji Konkursowej druh Marian Romanik, Komendant Gminny Zygmunt Jasiłek oraz Wiceprezes ZOG ZOSP RP w Pruchniku Stanisław Szkoła.

Zdobywcy pierwszych miejsc w obydwu kategoriach tj.: Kacper Szymański - Galas oraz Amelia Babiś będą reprezentować naszą gminę podczas eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”,  które odbędą się w dniu 21.04.2023 r. w Jarosławiu.

Wszystkim uczestnikom, opiekunom oraz osobom wspierającym ochotnicze pożarnictwo na terenie Gminy Pruchnik serdecznie dziękujemy.

 

  Wejscia: 730