strona domowa
strona domowa
Informacja RDOŚ o wystepowaniu przypadków wystapienia zjadliwego wirusa ptasiej grypy (HPAI)
czwartek, 04 maja 2023 14:01

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w związku z licznymi przypadkami odnotowania wystąpienia zjadliwego wirusa ptasiej grypy (HPAI) u ptaków wodno-błotnych (dot. to głównie gatunku mewy śmieszki Chroicocephalus ridibundus) na terenie województwa śląskiego oraz warmińsko-mazurskiego, tut. Dyrekcja zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zgłaszanie upadków martwego dzikiego ptactwa do powiatowych lekarzy weterynarii oraz informowanie tut. Dyrekcji o takich przypadkach.

 

p.o. ZASTĘPCY REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Antoni Pomykała
Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie

 

  Wejscia: 426