strona domowa
strona domowa
25 rocznica śmierci gen. Marka Papały – odsłonięcie tablicy pamiątkowej
poniedziałek, 26 czerwca 2023 08:26

 

W niedzielę 25 czerwca, dokładnie w 25. rocznicę tragicznej śmierci Komendanta Głównego Policji w latach 1997-1998, śp. Marka Papały, w Pruchniku odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem tablicy ku Jego pamięci.

 

Uroczystość miała charakter państwowy, została przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem policyjnym i poprzedziła ją msza święta w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Pruchniku. Następnie przybyli goście udali się przed pruchnicki Komisariat Policji, prowadzeni przez Orkiestrę Reprezentacyjną Komendy Głównej Policji i pododdział honorowy KWP w Rzeszowie. Przed tablicą upamiętniającą śp. nadinsp. Marka Papałę został wystawiony posterunek honorowy.

Rozpoczynając części oficjalne dowódca uroczystości podkom. Wojciech Micał złożył meldunek zastępcy komendanta głównego Policji nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi o gotowości do uroczystego apelu, odbył się przegląd pododdziałów, a następnie podniesiono flagę państwową i odegrano hymn RP.

W imieniu Wacława Szkoły Burmistrza Pruchnika, Krzysztof Łuc Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku przywitał przybyłych gości, wśród których byli m.in.: przedstawiciele rodziny śp. Marka Papały - żona Małgorzata oraz brat Andrzej z rodziną; parlamentarzyści - Anna Schmidt - sekretarz Stanu Min. Rodziny i Polityki Społecznej, poseł na Sejm; Tadeusz Chrzan - poseł na Sejm, przedstawiciele policji na czele z nadinsp. Pawłem Dobrodziejem Zastępcą Komendanta Głównego Policji i nadinsp. Dariuszem Matusiakiem - Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie, Jolanta Sawicka – I Wicewojewoda Podkarpacki, Waldemar Szumny – reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele służb mundurowych, związkowcy, samorządowcy, duchowni, przyjaciele i współpracownicy Generała oraz mieszkańcy Pruchnika.

Odsłonięcia tablicy dokonała żona śp. nadinsp. Marka Papały – pani Małgorzata Papała wraz z nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem Zastępcą Komendanta Głównego Policji  oraz Wacławem Szkołą - Burmistrzem Pruchnika. Tablica pamiątkowa została poświęcona przez ks. Janusza Mączkę – Kapelana KMP w Przemyślu w asyście ks. kan. Marka Buchmana, duszpasterza Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Następnie odbyła się ceremonia złożenia kwiatów przez delegacje i wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości.

W trakcie wystąpień można było usłyszeć przejmujące wspomnienia o tym jakim człowiekiem był gen. Marek Papała - młody, ambitny, świetnie wykształcony „chłopak z Pruchnika”, z wizją modernizacji Polskiej Policji, który w szybkim tempie wspinał się po szczeblach kariery zostając najmłodszym komendantem głównym Policji w historii. Niestety zginął zbyt młodo, tragicznie 25 czerwca 1998 r. i do dzisiaj, po 25 latach szczegóły tej śmierci nie zostały wyjaśnione.

Na zakończenie oficjalnej części wydarzenia odbyła się defilada kompanii honorowej KWP w Rzeszowie, po której dowódca uroczystości złożył meldunek o zakończeniu uroczystego apelu.

Organizatorem tego wydarzenia był Burmistrz Pruchnika, a w jego imieniu Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku, przy współudziale Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie reprezentowanego przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy wojewódzkiej Policji, któremu przewodzi podinsp. Łukasz Gliwa – naczelnik wydziału.    
Relacja z uroczystości odsłonięcia tablicy dostępna jest również w:

  1. Nowiny24.pl - Cała Polska żyła tajemniczą śmiercią gen. Marka Papały. W Pruchniku odsłonięto pamiątkową tablicę w 25 rocznicę śmierci - https://nowiny24.pl/cala-polska-zyla-tajemnicza-smiercia-gen-marka-papaly-w-pruchniku-odslonieto-pamiatkowa-tablice-w-25-rocznice-smierci-zdjecia/ar/c1-17664963
  2. Podkarpacka Policja - Upamiętnienie gen. Marka Papały w 25. rocznicę śmierci - https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/aktualnosci/118780,Upamietnienie-gen-Marka-Papaly-w-25-rocznice-smierci.html


Wkrótce również relacja wideo na POD24.pl

Zdjęcia własne oraz od Pana Jana Kłaka – dziękujemy.

 

  Wejscia: 1232