strona domowa
strona domowa
W Szkole Podstawowej w Rozborzu Długim powstanie Ekopracownia
piątek, 30 czerwca 2023 10:59

W dniu 27 czerwca br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się podsianie umów w ramach "Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej". Gmina Pruchnik otrzymała dotację w wysokości 48 600,00 zł na utworzenie Ekopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim.

Wacław Szkoła Burmistrz Pruchnika wspólnie z Renatą Mikłasz Skarbnik Gminy Pruchnik oraz Barbara Mroczką Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim reprezentowali Gminę Pruchnik podczas tego wydarzenia.

Oto informacja zamieszczona na stronie internetowej PUW w Rzeszowie - https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/w-podkarpackich-szkolach-powstana-nowoczesne-ekopracownie

W podkarpackich szkołach powstanie 25 pracowni przyrodniczych i 20 ekopracowni dotyczących odnawialnych źródeł energii.
Grupa osób w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie   

Dzięki dofinansowaniu na rozwój infrastruktury edukacyjnej w ramach programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły”, uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Dziś w Rzeszowie odbyła się uroczystość podpisania umów z przedstawicielami organów prowadzących szkoły.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Nabór objął udzielanie dofinansowania w formie dotacji do 90% (kwota dotacji wynosi do 95% dla przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane na terenie gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego) kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

–  Kwota dofinansowania na pracownię przyrodniczą wynosi  do 50 tys. zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania utworzenia pracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii wynosi do 75 tys.  zł – powiedział prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adam Skiba.

Łączna kwota udzielonego wsparcia w województwie podkarpackim wyniosła ponad 2,6 mln zł. (w tym dla ekopracowni OZE – 1 457 548,87 zł, dla ekopracowni przyrodniczych – 1 200 446,92 zł).

– Jest to realizacja ważnej inicjatywy służącej edukacji ekologicznej naszych młodych mieszkańców regionu. Bardzo się cieszę, że znacząca kwota ponad 2,6 mln zł zostanie właśnie na cele edukacyjne przeznaczona. Serdecznie gratuluję beneficjentom i realizatorom programu – mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

W wydarzeniu wzięli udział zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adam Skiba oraz podkarpaccy parlamentarzyści: posłowie na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Jerzy Paul, Adam Śnieżek, Kazimierz Gołojuch, Fryderyk Kapinos oraz senator RP Zdzisław Pupa.

Wyniki naboru wniosków dostępne tutaj.

 

  Wejscia: 692