strona domowa
strona domowa
1,8 mln zł dla Gminy Pruchnik na II etap remontu ul. Jasnej w Pruchniku
czwartek, 14 września 2023 09:41

W dniu 8 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie mgr inż. Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika wraz z mgr inż. Renatą Mikłasz – Skarbnikiem Gminy Pruchnik podpisali umowę o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111658R ul. Jasna w Pruchniku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap II”. Wartość przyznanej pomocy na przebudowę 499,5 m końcowego odcinka ul. Jasnej może wynieść nawet do 1,8 mln zł co stanowi do 63,63% kosztów kwalifikowanych zadania.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace:


•    roboty przygotowawcze,
•    roboty ziemne,
•    odwodnienie korpusu drogowego,
•    podbudowa,
•    nawierzchnia,
•    roboty wykończeniowe,
•    oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
•    elementy ulic.

Pomoc finansowa przyznawana na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć z podpisania umowy dostępna pod linkiem:
https://www.podkarpackie.pl/index.php/sam-terytorialny/aktualnosci/kolejne-umowy-na-budowe-lub-modernizacje-drog-podpisane

Zdjęcie- Anna Magda - Biuro Prasowe UMWP - https://www.podkarpackie.pl/index.php/sam-terytorialny/aktualnosci/kolejne-umowy-na-budowe-lub-modernizacje-drog-podpisane

  Wejscia: 687