strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI Z GMINĄ PRUCHNIK

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Józef Chmielecki - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
  parter, pok. Nr 9
  tel. 16 623 61 24

Sposób załatwienia sprawy

 • Umowa zamiany zawarta w formie aktu notarialnego.

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące dane:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • adres wnioskodawcy
 • numer działki będącej przedmiotem zamiany
Załączniki do wniosku o zamianę :
 • wypis z rejestru gruntów i mapa z zaznaczoną nieruchomością do zamiany
 • odpis z Ksiąg Wieczystych z Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Opłata

 • Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

 • W ciągu dwóch miesięcy od wyrażenia zgody na zamianę przez Radę Miejską w Pruchniku.

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje tryb odwoławczy.

Podstawa prawna

 • art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147)

Uwagi

 • W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
 • Wartość zamienianych nieruchomości określa biegły rzeczoznawca majątkowy.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3312