strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

WYDANIE ZAWIADOMIENIA O NADANIU NUMERU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ LUB PRZEZNACZONEJ DO ZABUDOWY

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Józef Chmielecki - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
  parter, pok. Nr 9
  tel. 16 623 61 24

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego

Wymagane dokumenty

 • wniosek właściciela nieruchomości,
 • tytuł własności nieruchomości,
 • odbiór końcowy budynku – Zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


Opłata

 • Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

 • Załatwienie sporawy następuje w terminie do dwóch tygodni.

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje tryb odwoławczy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2016 roku, poz 1629 ze zm.)

Uwagi

 • Czynności urzędowe związane z nadaniem numeru porządkowego nieruchomości przeprowadza się na wniosek właściciela nieruchomości  lub z urzędu.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3334