strona domowa
strona domowa
OBCHODY DNI HONOROWEGO DAWCY KRWI ORAZ JUBILEUSZU 65- LECIA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
poniedziałek, 18 grudnia 2023 12:37

7 grudnia w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu odbył się jubileusz 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa, połączony z Dniami Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Krwiodawcy i osoby zaangażowane w działalność Oddziału Rejonowego PCK Jarosław otrzymały odznaczenia i wyróżnienia. Wśród nich uhonorowany również został pruchnicki Klub HDK PCK „Strażak” działający przy Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Pruchnickiej, któremu Kapituła Odznaki  Honorowej - w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża - przyznała  Odznakę Honorową PCK IV stopnia.

Indywidualnie wiceprezes naszego klubu, druh Krzysztof Zaleski uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej PCK został wyróżniony Odznaką Honorową PCK III stopnia, a druh Marian Romanik decyzją Ministra Zdrowia otrzymał odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznawaną Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników.

Krew jest najcenniejszym darem, jaki można ofiarować drugiej osobie. Nie da się jej wyprodukować i niczym zastąpić. Dzięki zaangażowaniu Krwiodawców możliwe jest niesienie pomocy osobom chorym, wymagającym leczenia krwią lub jej składnikami.

Wszystkie zainteresowane i wspierające naszą działalność osoby zapraszamy do śledzenia profilu naszego klubu na FB i udziału w  kolejnych akcjach oddawania krwi.


Pamiętajcie, że „Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo tętni w nas dobro”.

Tekst i zdjęcia - B. Gomułka

 

Serdecznie gratulujemy zarówno Pani Beacie Gomułka - Prezes Klubu HDK PCK „Strażak” działającego przy Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Pruchnickiej jak i odznaczonym strażakom - Druhowi Krzysztofowi Zaleskiemu - wieloletniemu prezesowi klubu oraz druhowi Marianowi Romanikowi - Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pruchniku.

 

  Wejscia: 567