strona domowa
strona domowa
Rap STEAM – robotyka i programowanie w szkołach
czwartek, 21 marca 2024 09:49

W dniu 20.03.2024 r. Gmina Pruchnik zawarła z Podkarpackim Zespołem Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie umowę na realizację projektu Rap STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój u uczniów podstawowych kompetencji w zakresie robotyki i programowania, ważnych na rynku pracy.
Do udziału w projekcie zostały zgłoszone wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Pruchnik prowadzące nauczanie w klasach 4-8.
Projekt zakłada wprowadzenie do szkół podstawowych innowacji pedagogicznych dotyczących nauczania informatyki oraz prowadzenia zajęć pozalekcyjnych
z wykorzystaniem elementów robotyki edukacyjnej. W ramach projektu pracownie szkolne otrzymają niezbędne do realizacji zadań i celów wyposażenie, wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i kadry zarządzającej. Zostaną zorganizowane dla uczniów obozy robotyczne oraz warsztaty promujące robotykę, naukę programowania, nauczanie STEAM.
Czas trwania projektu w okresie od maja 2023 r. do grudnia 2029 r.

   Wejscia: 488