strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o LII uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 05.04.2024 r.
czwartek, 04 kwietnia 2024 14:30

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 14 i § 23 ust. 2 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że w dniu 05.04.2024 r. w CKSiT w Pruchniku odbędzie się LII uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku poświęcona podsumowaniu VIII kadencji samorządu w latach 2018-2024. Sesja zostanie poprzedzona Mszą Św. dziękczynną w kościele parafialnym w Pruchniku o godz. 10:00.

Planowany porządek obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Pruchniku VIII kadencji.
  3. Podsumowanie kadencji 2018 – 2024 oraz wieloletniej działalności przez Burmistrza Pruchnika.
  4. Podziękowania dla Burmistrza Pruchnika za 30-letnią pracę na rzecz samorządu.
  5. Część artystyczna.
  6. Zakończenie sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

 

 

Transmisja z obrad:

 

 

 

 

 

 

  Wejscia: 816