strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Józef Chmielecki - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
  parter, pok. Nr 9
  tel. 16 623 61 24

Sposób załatwienia sprawy

 • Umowa dzierżawy.

Wymagane dokumenty

Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy sporządzony samodzielnie i zawierający następujące dane:

 • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
 • numer i powierzchnie nieruchomości,
 • położenie nieruchomości (miejscowość).

Opłata

 • Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia sprawy

 • Załatwienie sprawy następuje w ciągu miesiąca.

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje tryb odwoławczy.

Podstawa prawna

 • art. 13 ust 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147)

Uwagi

 • Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy złożony  powinien zostać nie później niż miesiąc przed upływem ważności umowy.
 • Umowa odbierana osobiście przez wnioskodawcę (dzierżawcę).

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3101