strona domowa
strona domowa
Podsumowanie VIII kadencji samorządu Gminy Pruchnik w latach 2018 – 2024 – uroczysta Sesja Rady Miejskiej
środa, 10 kwietnia 2024 12:04

W piątek 5 kwietnia 2024 r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku poświęcona podsumowaniu mijającej kadencji samorządu Gminy Pruchnik. Sesja poprzedzona została Mszą Św. dziękczynną w kościele parafialnym w Pruchniku, pod przewodnictwem ks. prałata Piotra Kandefera.

W sesji oprócz radnych i przedstawicieli Urzędu Miejskiego uczestniczyli zaproszeni gości, m.in. Stanisław Kłopot – Starosta Jarosławski wspólnie z Wicestarostą Mariuszem Trojakiem, podinspektor Jan Wojtowicz - Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu, bryg. Andrzej Garus - Naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego KP PSP w Jarosławiu – reprezentujący Komendanta Powiatowego, siostra Agata Krupa - Ekonomka Generalna Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy szkół, dyrektorzy i kierownicy  gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi, przedstawiciele Policji i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz delegacje placówek oświatowych z terenu gminy.

Przedmiotem obrad sesji było podsumowanie kończącej się VIII kadencji samorządu, ale przede wszystkim na podsumowaniu 30-letniej pracy i działalności Pana Wacława Szkoły jako Wójta Gminy Pruchnik, a od 2011 r. Burmistrza Pruchnika.

W pierwszej kolejności Radny Wiesław Jamrozik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku dokonał podsumowania pracy Rady Miejskiej VIII kadencji, przedstawiając poszczególnych radnych, komisje Rady, ilość posiedzeń, podjętych uchwał czy problemy z jakimi borykał się samorząd.

Następnie Pan Burmistrz przedstawił najważniejsze osiągnięcia i zrealizowane zadania VIII kadencji, a także bardzo ogólnie podsumował jak na przestrzeni lat zmieniała się gmina, pod jego kierownictwem.

Na zakończenie wystąpienia Pan Burmistrz wspólnie z Przewodniczącym Rady Wiesławem Jamrozikiem,  wręczyli okolicznościowe podziękowania wszystkim radnym oraz sołtysom za współpracę w trakcie kadencji.

Następnie głos zabrał Pan Robert Grządziel – sekretarz gminy, który podsumował 30 letnią pracę Pana Burmistrza, dziękując mu za współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju Gminy Pruchnik.

Na zakończenie podsumowania wyświetlony został film, obrazujący jak wyglądała Gmina Pruchnik w latach 90-tych i jak wygląda obecnie.

Przed wystąpieniami zaproszonych gości swoje podziękowanie Panu Burmistrzowi, w imieniu Rady Miejskiej, złożył Przewodniczący Rady Wiesław Jamrozik wspólnie z Wiceprzewodniczącym Markiem Madejowskim.

Po przedstawionych podsumowaniach głos zabierali zaproszeni goście dziękując Radzie i Panu Burmistrzowi za owocną współpracę. Główne podziękowania zostały skierowane do Pana Burmistrza, który kończy już swoją wieloletnią pracę jako gospodarz gminy. W trakcie wystąpień podkreślane było to, jakim człowiek jest Pan Burmistrz, jak szanuje innych oraz jak dobrze reprezentował gminę i nią zarządzał.

Pan Starosta Stanisław Kłopot porównał nawet Pana Burmistrza do króla Kazimierza III Wielkiego, pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, stwierdzając że Pan Burmistrz również „zastał gminę drewnianą, a zostawia murowaną”. Również Komendant Powiatowy Policji podkreślił jak dobrze i owocnie układała się współpraca Pana Burmistrza ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz to, że dzięki tej owocnej współpracy dzisiaj Policja w Pruchniku dysponuje nowoczesnym budynkiem, mając godne warunki do pracy.

Podczas sesji swoje podziękowania złożyli także przedstawiciele szkół, w tym Pani Grażyna Jasienicka Przewodnicząca pruchnickiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji, materiału wideo oraz nagrania z sesji.

Biuletyn obrazujący zadania VIII kadencji samorządu:

FOTORELACJA

 

WIDEORELACJA POD24

 

NAGRANIE Z SESJI W CAŁOŚCI

 

 

  Wejscia: 939