strona domowa
strona domowa
Hawłowice: Inwestycje 2011 - 2018

Modernizacja-przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Hawłowic, dz. o nr ewid. 339,370

źródła
finansowania:

Województwo Podkarpackie

okres realizacji:

01.09.2014 - 31.12.2014

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Hawłowicach

źródła
finansowania:

Gmina PruchnikGmina Pruchnik

okres realizacji:

08.01.2014 - 31.12.2014

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Hawłowice

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

06.11.2012 - 04.05.2014

Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Hawłowicach

źródła
finansowania:

Gmina PruchnikGmina Pruchnik

okres realizacji:

23.01.2013 - 06.12.2013

Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Hawłowice, dz. o nr ewid. 753,754

źródła
finansowania:

Gmina PruchnikGmina Pruchnik

okres realizacji:

10.09.2012 - 30.11.2012

Remont dróg gminnych w Hawłowicach do świetlicy 0+000 - 0+189 i na działce nr 539 0+000 – 0+80

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

30.07.2012 - 31.12.2012

Remont drogi gminnej Hawłowice Dolne - Hawłowice Górne (nr dz. 417)

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

16.08.2011 - 30.09.2011

  Wejscia: 5482