strona domowa
strona domowa
Jodłówka: Inwestycje 2011 - 2018

Przebudowa drogi gminnej nr 111664R na działkach nr ewid. 2310, 2335/3 w miejscowości Jodłówka od km 0+00 do km 0+046

źródła
finansowania:

Pruchnik

okres realizacji:

28.07.2016 – 24.08.2016

Przebudowa drogi gminnej 111664R z chodnikiem w miejscowości Jodłówka na długości 380 mb na działce oznaczonej nr 2310

źródła
finansowania:

Pruchnik

okres realizacji:

26.05.2015 – 31.07.2015

Remont drogi gminnej nr 140012 R w Jodłówce – do Mariana Halejcio, położonej na dz. nr ewid. 2525/1 w km 0+000 – 0+166

źródła
finansowania:

PruchnikPruchnikPruchnik

okres realizacji:

06.11.2014 - 31.12.2014

Remont drogi gminnej w Jodłówce k/kościoła w kierunku cmentarza dz. nr ewid. 2314/1, 2356/3, 2355/5, 2370/1 i utwardzenie placu postojowego

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

09.06.2014 - 29.08.2014

Remont drogi gminnej Nr 140003 R Jodłówka - Leśniczówka dz. nr ewid. 2666/3

źródła
finansowania:

PruchnikPruchnikPruchnik

okres realizacji:

20.05.2014 - 31.10.2014

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jodłówka

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

06.11.2012 - 04.05.2014

Publikacje kazań księdza Aleksandra Pawłowskiego i renowacja (remont) jego pomnika

źródła
finansowania:

Gmina PruchnikGmina Pruchnik

okres realizacji:

08.02.2013 - 09.2014

Plac postojowy przy remizie OSP w Jodłówce Parcelacji

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

16.10.2012 - 31.12.2012

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Jodłówce Parcelacji

źródła
finansowania:

PruchnikGmina Pruchnik

okres realizacji:

08.2012 - 06.2014

Remont dróg gminnych w Jodłówce k/P. J. Pieszko 0+000 – 0+155 oraz do P. Z. Dragan 0+000 – 0+270

źródła
finansowania:

Gmina Pruchnik

okres realizacji:

30.07.2012 - 31.12.2012

Zakup motopompy szlamowej WT30X na potrzeby OSP w Jodłówce

źródła
finansowania:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w RzeszowieZwiązek Ochotniczych Straży Pożarnych RPGmina Pruchnik

okres realizacji:

05.10.2012 - 11.12.2012

Roboty budowlane przy budynku wielofunkcyjnym w Jodłówce

źródła
finansowania:

Pruchnik

okres realizacji:

14.11.2011 - 30.09.2013

Odbudowa drogi gminnej w Jodłówce-na „Pagor” dz. nr 591/2 km 0+000 do 0+560

źródła
finansowania:

PruchnikPruchnikPruchnik

okres realizacji:

25.05.2011 - 21.06.2011

  Wejscia: 11533