strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej Hawłowice Dolne - Hawłowice Górne (nr dz. 417)

 

Całkowita
wartość
zadania

79 074,73 PLN

Źródło
dofinansowania

Ze środków własnych gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

16.08.2011 - 30.09.2011

Wykonawca

Budowa Dróg i Mostów Marcin Babiś, Świebodna 28, 37-560 Pruchnik (przetarg nr IR 271/14/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 30-09-2011 roku. Zakres robót obejmował:

  1. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25m3
    w gr. kat. III z transportem urobku samochodem samowyładowczymi na odległość do 1 km - 144m3
  2. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm - 855,5m2
  3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu: 4 cm - 855,5 m2
  4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu: 4 cm - 991,75m2  Wejscia: 3163