strona domowa
strona domowa
Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2013 rok

 

W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów oraz z opóźnioną publikacją danych przez GUS dot. liczby mieszkańców gmin na dzień 31 grudnia 2011r. Burmistrz Pruchnika dokonał korekty kalkulacji środków funduszu sołeckiego na 2013 rok.

W związku z powyższym informujemy o ostatecznej wysokości środków finansowych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa w budżecie gminy na rok 2013 i tak:

Fundusz sołecki na rok 2013

Lp. Sołectwo

Liczba mieszkańców
stan na 30.06.2012

Wysokość funduszu
sołeckiego
1. Hawłowice 501 19 779,70
2.
Jodłówka 1 435 28 216,40
3.
Jodłówka Parcelacja 412 17 268,44
4.
Kramarzówka 1 718 28 216,40
5.
Rozbórz Długi
795 28 075,32
6.
Rozbórz Okrągły 423 17 578,82
7.
Rzeplin 406 17 099,14
8.
Świebodna 513 20 118,29

RAZEM

175 352,51
  Wejscia: 8127