strona domowa
strona domowa
Gospodarka Odpadami


OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW | OBOWIĄZKI GMINY | OPŁATY | DEKLARACJA | ODBIÓR ODPADÓW

 

 

Już od 1 lipca 2013 r. obowiązywać będą nowe zasady dotyczące gospodarki odpadami. W dniu 1 lipca 2012 r. Sejm RP przegłosował ustawę zmieniającą zasady gospodarowania odpadami.

Na mocy tej ustawy obowiązek odbioru odpadów komunalnych od 1 lipca 2013 r. przejmują gminy. W efekcie tego gmina wyłoni w drodze przetargu przedsiębiorcę, który świadczył będzie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

Nowy system obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych (w tym gospodarstw rolnych) na terenie Gminy i nakłada nowe obowiązki – zarówno na mieszkańców jak i na Gminę.

  Wejscia: 10356