strona domowa
strona domowa
Zakup motopompy szlamowej WT30X na potrzeby OSP w Kramarzówce

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik, Ochotnicza Straż Pożarna w Kramarzówce

 


Źródło
dofinansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Kwota
dofinansowania

- WFOŚiGW – 4 500,20 PLN

- ZOSP RP – 2 300,00 PLN

Termin
realizacji
zadania *

10.09.2012-06.12.2012

 


* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku  o dofinansowanie zadania (do WFOŚiGW) do planowanego jego zakończenia

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

7 września 2012 roku pismo ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w sprawie przyznania dotacji do zakupu motopompy szlamowej WT30X w kwocie 2300 zł,

10 września 2012 roku Gmina Pruchnik wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu o dofinansowanie zakupu  motopompy,

4 października 2012 roku pismo z WFOŚiGW w Rzeszowie Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu w sprawie przyznania dotacji w kwocie do 4500,20 zł, lecz nie więcej niż 70% kosztu całkowitego zadania na zakup motopompy szlamowej,

21 listopada 2012 roku podpisanie umowy z wykonawcą zadania ZOSP RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie, Biuro Terenowe w Przemyślu,

6 grudnia 2012 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kramarzówce odebrała z Biura Terenowego w Przemyślu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP nową Motopompę szlamową Honda WT30X.

  Wejscia: 6631