strona domowa
strona domowa
Remont dróg gminnych w Hawłowicach do świetlicy 0+000 – 0+189 i na działce nr 539 0+000 – 0+80

 

 

 

 

 

Całkowita wartość zadania

67 144,40 PLN

Źródło
finansowania

środki własne Gminy

Termin
realizacji
zadania *

30.07.2012 - 31.12.2012

Wykonawca**

  1. Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Przemyślu Sp. z o.o., 37-700 Przemyśl, Ul. Sielecka 2 (droga do świetlicy)
  2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego BUDINSTEL, UL. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk (droga na działce nr 539) (przetarg nr IZ 271/21/2012)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą  zadania do jego finansowego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2012/SIWZ

  Wejscia: 2923