strona domowa
strona domowa
Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Hawłowice, dz. o nr ewid. 753,754

 

 

 

 

 

Całkowita wartość zadania

130 193,28 PLN

Źródło
finansowania

- 130 000,00 PLN - budżet województwa

- 193,28 PLN - środki własne Gminy

Termin
realizacji
zadania *

10.09.2012 - 30.11.2012

Wykonawca**

Roboty Ogólnobudowlane „BRUKARSTWO” Bogdan Babiś, 37-565 Roźwienica 174 (przetarg nr IZ 271/25/2012 i IZ 271/26/2012)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z  Wykonawcą  zadania do jego finansowego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2012/SIWZ

  Wejscia: 3003