strona domowa
strona domowa
Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Hawłowicach

 

 

 

 

 

Wnioskodawca

Gmina Pruchnik, Ochotnicza Straż Pożarna w Hawłowicach

Całkowita
wartość
zadania

161 830,00 PLN

Źródło i kwota
dofinansowania

  • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP – 50 000,00 zł

  • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – 50 000,00 zł

  • Gmina Pruchnik – 39 830,00 zł

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 22 000,00 zł,

Termin
realizacji
zadania *

23.01.2013 - 06.12.2013

Wykonawca

PW „BIBMOT” BIK - Sp. j., Ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec (przetarg OSP H/1/2013) **

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do instytucji do planowanego jego rozliczenia merytoryczno-finansowego z w/w donatorami
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2013

Najważniejsze etapy realizacji powyższego zadania:

23.01.2013 r. Ochotnicza Straż Pożarna z Hawłowic składa wniosek o dopłatę do zakupu samochodu pożarniczego do Biura Terenowego ZOSP RP w Przemyślu

24.01.2013 r. OSP przedkłada wniosek o dofinansowanie do Komendy Głównej PSP za pośrednictwem KP PSP w Jarosławiu

27.02.2013 r. Gmina Pruchnik składa wniosek o dofinansowanie na w/w zadanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu

27.03.2013 – 18.06.2013 Ochotnicza Straż Pożarna otrzymuje zapewnienia przyznania środków na zakup samochodu pożarniczego od WFOŚiGW, ZOSP RP, KG PSP, Gminy Pruchnik

24.06.2013 – 18.07.2013 przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, otwarcie ofert, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy z wykonawcą firmą PW „BIBMOT” BIK - Sp. j., Ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec zaplanowano na 23.07.2013 r.

23.07.2013 Podpisanie umowy z wykonawcą firmą PW „BIBMOT” BIK - Sp.j.,

23.07. 11.10.2013 przedłożenie sprawozdań z realizacji zadań publicznych do Dotujących.

30.08.2013 odbiór samochodu pożarniczego od Wykonawcy

 

  Wejscia: 5804