strona domowa
strona domowa
Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Rzeplinie


 

stanowi część większego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły” współfinansowanego ze środków RPO WP 2007-2013. Zobacz informacje o projekcie -> tutaj...

W dniu 24 marca 2014 roku dokonano końcowego odbioru robót termomodernizacyjnych na budynku świetlicy wiejskiej w Rzeplinie.

Koszt inwestycyjny wykonania termomodernizacji wyniósł: 148 739,37 zł brutto

Wykonawcą zadania jest  jest F.P.H.U „TORABUD”  S.C. ul. Jarosławska 2, 37-560 Pruchnik

 

 

  Wejscia: 9171