strona domowa
strona domowa
Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2014 rok

 

W związku z podjętą Uchwałą Nr 171/XXIII/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 21.03.2013 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku, Burmistrz Pruchnika na podstawie  art.2 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420 z póż. zm.) informuje, że wysokość środków finansowych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa w budżecie gminy na rok 2014 będzie wynosić:


Fundusz sołecki na rok 2014

Lp. Sołectwo

Liczba mieszkańców
stan na 30.06.2012

Wysokość funduszu
sołeckiego
1. Hawłowice 505 20 578,24
2.
Jodłówka 1 424 29 189,00
3.
Jodłówka Parcelacja 403 17 600,97
4.
Kramarzówka 1 718 29 189,00
5.
Rozbórz Długi
797 29 101,43
6.
Rozbórz Okrągły 430 18 389,07
7.
Rzeplin 397 17 425,83
8.
Świebodna 504 20 549,06

RAZEM

182 022,60
  Wejscia: 1644