strona domowa
strona domowa
Ochotnicza Straż Pożarna Nr 3 w Pruchniku

Adres:

Pruchnik, ul. Ks. B. Markiewicza 263, 37-560 Pruchnik

e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

KRS:

0000315895

REGON:

180379333

NIP:

792-11-14-825

Nr konta:

53 9096 0004 2003 0051 9515 0001

Nr ID:

16660

 

 

HISTORIA

 

Historia ochotniczego pożarnictwa na ziemi pruchnickiej jest bogata i ma swoje początki w Pruchniku Mieście. Znaczące daty to

rok 1818 - podjęcie próby zorganizowanej walki z pożarami poprzez zakup z budżetu Miasta Pruchnika i wyposażenie wybranych mieszkańców w sprzęt gaśniczy jakim były sikawki ręczne,

rok 1870 - uzyskanie pozwolenia od władz austriackich i zorganizowanie oddziału straży pożarnej w Pruchniku Mieście,

rok 1885 - przemianowanie oddziału straży pruchnickiej na: Straż Pożarna w Pruchniku Mieście „SOKOŁY”,

rok 1913 - Wójt Czaja Mikołaj organizuje Straż Pożarną w Pruchniku Dolnym i do tej straży wstępują na służbę mieszkańcy Pruchnika Górnego,

rok 1932 - na zebraniu wiejskim zorganizowanym przez sołtysa Franciszka Winiarza na wniosek radnego Franciszka Kędziora zorganizowano sekcję straży pożarnej w Pruchniku Górnym. Do tej sekcji wstąpiło 12-tu strażaków. Na naczelnika straży wybrano Stanisława Foltę. Oddział został wyposażony w sikawkę ręczną, którą przechowywano w stodole Stanisława Wojtowicza. Oddział bardzo prężnie działa i w 1934 roku zdobywa I miejsce na zawodach rejonowych, a w 1936 roku oddział zdobywa I miejsce na zawodach powiatowych. Jednak w niedługim czasie pojawiły się problemy finansowe i sprzętowe. Brak pomocy ze strony Komendy Powiatowej w Jarosławiu był przyczyną do podjęcia decyzji przez zebranie strażackie o rozwiązaniu sekcji.

14.04.1956 r. – po 20-tu latach od rozwiązania sekcji straży odbyło się zebranie wiejskie w którym uczestniczył przedstawiciel Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jarosławiu Tomasz Wrzuszczak i wówczas ponownie utworzono oddział straży - Ochotniczą Straż Pożarną Nr 3 w Pruchniku. Wpisało się do niej 23 członków. Byli to między innymi: Budziński Józef, Czaja Jan, Czaja Tomasz, Jasiłek Marcin, Kubas Antoni, Kubas Michał, Moskwa Jan, Mróz Bronisław, Olejarz Stanisław, Szkoła Jan s. Marcina, Szkoła Jan s. Stanisława, Szkoła Franciszek s Stanisława, Wilk Jan, Wojdyło Aleksander, Tuleja Józef, Urban Władysław.

Na zebraniu tym dokonano wyboru Zarządu w składzie:

 • Kubas Antoni – Prezes OSP
 • Mróz Bronisław – Naczelnik OSP
 • Budziński Józef – Sekretarz OSP
 • Czaja Jan – skarbnik OSP

Jesienią tego samego roku po wyjściu z wojska do straży wstępuje:

 • Szkoła Zdzisław – (od chwili wstąpienia do OSP pełni funkcję zastępcy naczelnika)

W kolejnych latach do straży wstępują:

 • Wojdyło Franciszek – rok 1958
 • Szajner Edward – rok 1958
 • Szkoła Antoni – rok 1959
 • Flak Wawrzyniec – rok1959
 • Pupka Józef – rok 1960
 • Kędzior Michał – rok 1960
 • Flak Stanisław s. Mikołaja – rok 1960
 • Flak Stanisław s. Franciszka – rok 1961
 • Piczwajda Jan – rok 1961
 • Sieńko Bolesław – rok 1962

Jednostka bardzo intensywnie szkoli się i zdobywa wysokie lokaty na kolejnych zawodach pożarniczych. Zostaje dobrze oceniana podczas akcji gaszenia pożarów. W uznaniu zasług dla jednostki przydzielono motopompę i później konny wóz bojowy.

Z motopompą to była taka historia, że jednostka otrzymała przydział, ale musiała ją sobie wykupić. Nie mając własnych środków dwóch strażaków Szkoła Jan s. Stanisława i Szkoła Jan s. Marcina wzięli pożyczki na zakup krów i tymi pieniędzmi zapłacili za motopompę, a potem organizowali zabawy i spłacali dług. Ale to nie był koniec problemów z motopompą, bo kiedy miało odbyć się poświęcenie jej i była już przygotowana do tego obrzędu to w Kramarzówce na przysiółku Mazurówka wybuchł bardzo duży pożar. Strażacy nie patrząc na to, że ksiądz niedługo miał do nich przyjechać i goście zaczęli zbierać się na uroczystość, natychmiast po ogłoszeniu alarmu pojechali ratować ludzi z niepoświęconą motopompą.

25.02.1961 r. – została założona drużyna kobieca w składzie: Krzyżanowska Maria, Kos Adela, Krzywonos Aniela, Szkoła Maria, Jarosz Janina, Szkoła Anna, Szkoła Helena, Kubas Janina, Rzym Aleksandra. Drużyna ta po kilku latach funkcjonowania rozwiązała się.

rok 1968 – dokonano wyboru nowego Zarządu w składzie:

 • Moskwa Henryk – Prezes OSP
 • Winiarz Józef – Naczelnik OSP
 • Szkoła Jan s. Marcina – Wiceprezes OSP
 • Szkoła Zdzisław – Sekretarz OSP
 • Długosz Józef – Skarbnik OSP
 • Szkoła Franciszek - Gospodarz OSP

Jednostka ciągle borykała się z problemami lokalowymi, sprzętowymi i brakiem wody do gaszenia pożarów. Dlatego też podejmuje różnego rodzaju działania jak; budowa zbiorników wodnych, starania o budowę nowej remizy, zakupy wyposażenia, działania prewencyjne zapobiegające pożarom. Jednostce przewodzi hasło „Tam straż najlepsza, gdzie pożarów mało”

rok 1972 – dokonano wyboru Zarządu w składzie:

 • Tuleja Stanisław – Prezes OSP (bardzo pozytywnie zapisał się w historii jednostki)
 • Winiarz Józef – Naczelnik OSP
 • Szkoła Jan s. Marcina – Wiceprezes OSP
 • Moskwa Józef – Skarbnik OSP
 • Szkoła Zdzisław – Sekretarz OSP
 • Szkoła Franciszek - Gospodarz OSP

Jednostka przy tym składzie Zarządu dokonała bardzo dużo i rozwinęła się. Przekonano nadrzędne władze co do potrzeby budowy nowego Domu Strażaka, uzyskano zapewnienie pomocy finansowej z Urzędu Gminy i innych jednostek nadrzędnych, uzyskano stosowne dokumentacje i pozwolenia. 12.03.1974r rozpoczęto zwózkę materiałów i potem budowę Domu Strażaka. Budynek budowano przy bardzo dużym zaangażowaniu strażaków ochotników. Był to jeden z najbardziej okazałych na owe czasy obiektów strażackich w okolicy.

24.07.1976 r. – oddanie do użytku wymarzonego Domu Strażaka. Było to wielkie osiągnięcie jednostki i zorganizowano święto na dużą skalę o którym wielu pamięta do dzisiaj.

rok 1977 – założona została drużyna młodzieżowa. Niestety dzisiaj są to już dziadkowie, ale pocieszeniem jest fakt, że ciągle większość z nich jest aktywna i z nami współpracuje.

rok 1981 – podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego powołano Zarząd w składzie:

 • Szkoła Wacław – Prezes OSP
 • Winiarz Józef – Naczelnik OSP
 • Szkoła Marian – Wiceprezes OSP
 • Tuleja Marian – Sekretarz OSP
 • Tuleja Tadeusz – Skarbnik OSP
 • Olejarz Józef – Gospodarz OSP

Jednostka prowadzi bieżąca działalność skupioną na udoskonalaniu otoczenia Domu Strażaka i jego wnętrz. Wybudowano podłogę na wolnym powietrzu, ogrodzenie z metalowych elementów, dokonano zakupu umundurowania i sprzętu bojowego.

rok 1986 – podczas zebrania sprawozdawczo - wyborczego dokonano wyboru Zarządu w składzie:

 • Szkoła Wacław – Prezes OSP
 • Bronisław Mróz – Naczelnik OSP
 • Szkoła Krzysztof – Wiceprezes OSP
 • Tuleja Tadeusz – Skarbnik OSP
 • Olejarz Józef - Gospodarz OSP

Jednostka prowadzi bieżącą działalność i skupia się na wyszkoleniu młodej kadry. Prowadzi się bieżące utrzymanie obiektu i sprzętu pożarniczego.

rok 1988 – na prośbę Prezesa OSP Wacława Szkoły dokonano zmian w Zarządzie. Nowy Zarząd podjął pracę w składzie:

 • Szkoła Krzysztof – Prezes OSP
 • Bronisław Mróz – Naczelnik OSP
 • Tuleja Tadeusz – Skarbnik OSP
 • Jarosz Grzegorz – Sekretarz OSP
 • Olejarz Józef – Gospodarz OSP

Jednostka prowadzi bieżącą działalność na terenie gminy i jest liczącą się siłą w przypadku powstania zagrożeń. Strażacy bardzo aktywnie uczestniczą w życiu społecznym gminy.

rok 1991 – podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego dokonano wyboru Zarządu w składzie:

 • Szkoła Krzysztof – Prezes OSP
 • Bronisław Mróz – Naczelnik OSP
 • Tuleja Tadeusz – Skarbnik OSP
 • Jarosz Grzegorz – Sekretarz OSP
 • Olejarz Józef – Gospodarz OSP
 • Szkoła Janusz – Członek Zarządu OSP
 • Szkoła Andrzej – Członek Zarządu OSP

Jednostka koncentruje się na wyszkoleniu bojowym i działalności bieżącej, ponadto ze względu na brak wody do gaszenia pożarów rozpoczyna starania o ciężki wóz bojowy.

rok 1995 – podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego dokonano wyboru Zarządu w składzie:

 • Szkoła Krzysztof – Prezes OSP
 • Moskwa Józef – Wiceprezes OSP
 • Szkoła Stanisław – Naczelnik OSP
 • Papała Jan – Zastępca Naczelnika
 • Tuleja Tadeusz – Skarbnik OSP
 • Jarosz Grzegorz – Sekretarz OSP
 • Szkoła Tadeusz – Gospodarz OSP

Po zmianie Zarządu jednostka doskonali się pod względem przygotowania bojowego i czyni dalsze starania o ciężki samochód bojowy.

Jednostka odnosi znaczne sukcesy podczas zawodów strażackich. Przez trzy lata na arenie gminnej zapisała się w historii jako jedyna jednostka która zdobyła I-sze miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych. Tradycją wówczas było, iż Puchar Wójta był co roku przekazywany zwycięskiej drużynie. Jednakże po trzech zwycięstwach z rzędu w dowód uznania Wójt Gminy Pruchnik – Wacław Szkoła przyznał jednostce OSP nr 3 Puchar Wójta na stałe. W tym roku przeprowadzono pierwsze remonty Domu Strażaka, wymieniono stolarkę okienną, dokonano remontu kuchni, jak również pomieszczeń sanitarnych. Jednostka stanowi czołówkę sił ratowniczych gminy

rok 1996 – Jednostka nie poprzestała tylko na osiągnięciach sportowych i gospodarczych, bierze czynny udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych. W dowód uznania i w celu doposażenia jednostki został przekazany jej, skarosowany na podwoziu STARA 244 samochód bojowy. Samochód ten wielokrotnie sprawdza się podczas działań bojowych ratujących mienie materialne i życie mieszkańców. Kolejne lata również przynosiły sukcesy - zajmowano czołowe miejsca w zawodach pożarniczych.

rok 2000 – wybór zarządu w składzie:

 • Szkoła Krzysztof – Prezes OSP
 • Olejarz Jacek – Wiceprezes OSP
 • Szkoła Stanisław – Naczelnik OSP
 • Fudali Zbigniew – Zastępca Naczelnika
 • Szkoła Janusz – Skarbnik OSP
 • Jarosz Grzegorz – Sekretarz OSP
 • Szkoła Tadeusz – Gospodarz OSP
 • Moskwa Mariusz – Kronikarz OSP

Jednostka przy takim składzie Zarządu prowadzi intensywne działania dla przeprowadzenia remontu remizy i doposażenia w sprzęt bojowy. W 2004 roku zdobywa 1– sze miejsce w gminnych zawodach pożarniczych. Po kilkuletnich staraniach Prezesa i Naczelnika OSP przygotowano dokumentację na modernizację, a potem rozszerzono ją o dobudowę części garażowej.

rok 2006 – zostały przeprowadzone wybory które wyłoniły Zarząd w składzie:

 • Szkoła Krzysztof – prezes OSP
 • Olejarz Jacek – wiceprezes OSP
 • Szkoła Stanisław – naczelnik OSP
 • Fudali Zbigniew – zastępca naczelnika OSP
 • Szkoła Janusz – skarbnik OSP
 • Jarosz Grzegorz – sekretarz OSP
 • Szkoła Tadeusz – gospodarz OSP

Rok ten zaowocował inicjatywą rozbudowy i remontu budynku OSP. Już na początku 2006r. poczyniliśmy starania o modernizację naszego obiektu, dzięki przychylności Pana Wójta Wacława Szkoły, a także ówczesnej Radzie Gminy, która udzieliła nam niezbędnych środków zmieniliśmy konstrukcję i pokrycie dachu. Jednakże stan budynku nadal pozostawiał wiele do życzenia, dlatego ubiegaliśmy się o dalszy remont.

rok 2007 – dymisję złożył długoletni gospodarz naszego obiektu Tadeusz Szkoła, który wzorowo pełnił swoje obowiązki przez 12 lat. Jego miejsce zajął Andrzej Szkoła.

rok 2008 – dzięki przychylności władz gminy rozpoczęto remont budynku. Z inicjatywy zarządu straży dokonano rozbudowy Domu Strażaka o kolejne 9 m.
Projekt rozbudowy wykonał zespól projektowy pod kierownictwem mgr inż. arch. Henryka Sobolewskiego, kierownikiem budowy był Aleksander Szczepanik, inspektorem nadzoru był Józef Szkoła.

12.06.2010 rok – uroczyste poświęcenie i oddanie rozbudowanego Domu Strażaka do użytkowania. Uroczystą Mszę Świętą w intencji strażaków odprawił Wice-dziekan z Pruchnika Ks. Kazimierz Trelka. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

 • Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak,
 • Poseł na Sejm RP Tomasz Kulesza,
 • Poseł na Sejm RP Andrzej Ćwierz,
 • Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Kazimierz Ziobro,
 • Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Stanisław Kłopot,
 • Wicestarosta Jarosławski Jacek Stańda,
 • Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego Józef Szkoła,
 • Wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK w Jarosławiu Zdzisław Wójcik,
 • Wójt Gminy Pruchnik Stanisław Górski,
 • Przewodniczący Rady Gminy Pruchnik Jerzy Bar,
 • Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jarosławiu st. kpt. Zygmunt Jasiłek,

Uroczystość uświetniała orkiestra dęta OSP nr 1 w Pruchniku.

Szczególne podziękowania należą się radzie gminy i wójtowi za przydzielenie pieniędzy na rozbudowę a także za akceptację naszych pomysłów związanych z modernizacją, mgr inż. Wacławowi Szkoła ,który zainicjował rozbudowę remizy.

Do rozbudowy remizy przyczynili się wszyscy druhowie ,lecz szczególne podziękowania należą się naczelnikowi Stanisławowi Szkoła oraz gospodarzowi Andrzejowi Szkoła.

Jednostka działa bardzo prężnie. W jednostce funkcjonuje sekcja tenisa stołowego. Strażacy mogą dbać o swoją kondycję na siłowni ,która funkcjonuje przy budynku. W latach 2010-2013 nasza jednostka wzbogaciła się o sprzęt ratowniczo gaśniczy tj. agregat, pompę szlamową a także najnowocześniejszą motopompę na rynku firmy Tohatsu.

Wraz z upływem czasu widać wyraźny rozwój jednostki, druhowie systematycznie przechodzą szkolenia, wzbogacamy się o nowy sprzęt mogący uratować życie ludzi, co roku chętnie przybywają nowi członkowie.
  Wejscia: 9456