strona domowa
strona domowa

Od 1957 roku członkowie OSP biorą czynny udział w budowie szkoły. Każdy strażak, zobowiązał się wypłukać w rzece (Jodłówka) i przywieźć 1m3 piasku oraz pracować przy transporcie cegły z Jarosławia. Jako pierwszą w gminie, piętrową, murowaną szkołę oddano do użytku w 1960 roku.
Początkiem lat 60-tych OSP podejmuje starania o wybudowanie dwóch zbiorników przeciwpożarowych, wodociągu, zakup motopompy M-800, mundurów strażackich. Zarząd OSP tworzyli druhowie: Cielec Zdzisław-prezes (kierownik szkoły podstawowej), Bury Józef-naczelnik, Piasecki Stanisław-gospodarz, Kaszuba Władysław-sekretarz, Sykała Stanisław-skarbnik, Komisja Rewizyjna: Kubicki Tadeusz-przewodniczący oraz członkowie Pilch Józef, Białogłowski Jan. Konie do pogotowia 2 pary od druhów: Kubicki T, Stadnik St, Superson J, Baran E. W latach 1961-62 wieś została zelektryfikowana.

Rok 1962 – do Rozborza zaczyna kursować autobus na linii do Jarosławia przez Pruchnik. Brak połączenia z Przeworskiem. Aby tam dojechać trzeba było dotrzeć (najczęściej pieszo) do stacji kolejki wąskotorowej (działającej od 1904 roku) w Kańczudze lub Krzeczowicach. Istniejące od kilku lat Kółko Rolnicze nabywa kolejne maszyny. Zakupiono między innymi kosiarki, wyposażone w kosę i grabie służące do układania pokosów zboża w trakcie koszenia. Snopowiązałki służące do zbioru zbóż i rzepaku, które po skoszeniu wiązane były sznurkami w snopy. Maszyny te zastąpiły zwykłą ręczną kosę i sierp przyczyniając się do znacznego usprawnienia prac polowych. Kółko posiadało wówczas ciągniki typu Zetor 25, Ursus C-25 i C-28. Środki finansowe na zakup sprzętu pochodziły między innymi ze sprzedaży produktów rolnych, przewidzianych do obowiązkowych dostaw. Były to zboża, mleko, ziemniaki, zwierzęta rzeźne. Obowiązkowe dostawy były usankcjonowane karnie ustawą sejmową. Życie codzienne wsi skupiało sie głownie na prowadzeniu gospodarstwa, którego funkcjonowanie wspierały określone zawody. Kowalami byli m.in. Pakuła, K. Potyrała, J. Król , Wł. Norek, J. Cicirko , stolarze: K. Pilch, A. Makowiecki, K. Wojdyło, J. Wojdyło, R. Wołoszyn, Młynarczyk, szewcami: A. Kusiewicz, A. Wojdyło, J. Bury, M. Malec, krawcami: M. Żyga, T. Surmiak, J. Gac, A. Szyler, E. Pilch, J. Sikorski, Wł-wa. Szczepanik , S. Basisty, D-cela. Szczepanik , zduni: A. Szczepanik, P. Zięba. Akuszerką P. Kandelska. Przygotowanie wesela J, Cielecka, K. Prostak, ubój zwierząt E. Szczepanik, muzykami M. Bielka, Wł. Baran, J. Mararowski, murarze: B. Konieczny, P. Smalski, K. Szczepanik.
Od 1963 roku prezesem OSP zostaje dh Edward Szczepanik, naczelnikiem nadal Józef Bury.

Rok 1964 – od Komendy Rejonowej SP w Jarosławiu otrzymujemy motopompę dwucylindrową, chłodzoną cieczą typu M-800. W tymże roku założono Ludowy Zespół Sportowy „Huragan” w Rozborzu Długim. Był to pierwszy LZS w Gminie Pruchnik.
W latach 60-tych Zarząd OSP zabiega w powiecie o budowę Domu Strażaka. Organizowane były szkolenia oraz ćwiczenia. Zarówno władze powiatu m.in. Stefan Szewc i Edward Jędryczka oraz Komendant Powiatowy Straży Pożarnej kpt. Wilk, bardzo przychylnie odnosili się do zamierzeń Zarządu OSP w kwestii budowy świetlico – remizy w Rozborzu Długim.
Prężność działania jednostki oraz zaangażowanie w życie społeczności zostało zauważone przez lokalne władze.
W jednym z protokołów z posiedzenia prezydium GRN czytamy:
Protokół nr 29/67 z 21 III 1967 roku (sprawy bezpieczeństwa pożarowego w gromadzie):
- w górnej części wsi jest zbiornik przeciwpożarowy,
- sprzęt składowany w remizie,
- powołano wartowników stałych za odpłatą ludności wsi Rozbórz Długi: Szymański Augustyn, Dubaj Józef – warty należy pełnić w godzinach od zmroku do 4 rano,
- powołano zespół kontroli przeciwpożarowej – Nacz. OSP Bury Józef, przedstawiciel MO w Pruchniku, Sołtys wsi Zając Paweł,
- powołano społecznych inspektorów przeciwpożarowych spośród członków OSP: Bury Józef od nr 1 do 98, Motyka Stanisław od nr 99 do 186.

W latach 1967-68 w Rozborzu na bazie kółek rolniczych z Rzeplina, Rozborza Okrągłego i Długiego, utworzono Międzykółkową Bazę Maszynową (MBM). Zakupiono pierwszy kombajn zbożowy Vistula. Bardzo dobra atmosfera wokół straży, zaangażowanie druhów w społeczną działalność oraz zabiegi Zarządu OSP, doprowadziły do uzyskania planu budynku.
Rok 1969 - mieszkańcy Rozborza zakupili działkę na budowę świetlico-remizy oraz częściowo ją zagospodarowali. Rok później wybrano komitet budowy Domu Strażaka składający się z druhów: Pilch Eugeniusz-przewodniczący, Motyka Stanisław-zastępca oraz członkowie; Fudała Eugeniusz, Kuras Józef, Cicirko Stanisław, Zając Kazimierz, Konieczny Bolesław. Wartość kosztorysowa ok. 400 tyś zł oraz 150 tyś czyn społeczny. Wykonano m.in. ogrodzenie, fundamenty, zagaszono wapno, wyprodukowano 2000 szt. pustaków. Wspomniana wcześniej przychylność władz powiatu -wobec zaangażowania społecznego druhów ochotników-, ułatwiała uzyskiwanie stosownych pozwoleń i przydziałów niezbędnych materiałów budowlanych. W tymże roku po rezygnacji z funkcji naczelnika dh. Józefa Burego, jego miejsce zajmuje dh. Jan Białogłowski.
Po utwardzeniu drogi z Rozborza do Rzeplina, w połowie 1970 roku autobusy PKS-u rozpoczynają regularne kursy z Jarosławia do Rzeplina. Istniejące wcześniej połączenie Rozborza z Jarosławiem linią przez Pruchnik, uzupełniają kursy autobusów przez Czudowice, co powoduje skrócenie czasu dojazdu do Jarosławia. Rok 1971 - rozpoczęto pochówek zamarłych na nowym cmentarzu.

Rok 1972 - oddano do użytku Dom Strażaka w Rozborzu Długim. Od tej pory staje się on -obok szkoły- centrum życia społecznego i kulturalnego wioski. Odbywają się imprezy przygotowane przez różne organizacje wiejskie. Był on wówczas jednym z pierwszych tego typu budynków w powiecie jarosławskim, wybudowany w znacznej mierze w czynie społecznym.
W garażu pojawia się pozyskany z Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Jarosławiu samochód Żuk GLM. Na nim zostaje złożony cały posiadany sprzęt oraz motopompa M-800. Pierwszym kierowcą zostaje druh Stanisław Żyła. Wcześniej, sprzęt pożarniczy transportowano do zdarzeń ciągnikiem rolniczym któregoś mieszkańca lub strażaka.
Nasz parafianin diakon Edward Białogłowski z Rzeplina przyjmuje sakrament kapłaństwa. Młodzież szkolna z Rozborza Okrągłego (od V kl.) zaczyna uczęszczać do szkoły w R.Dł., (Rzeplin: 1973 od VI klasy). W tymże roku, rolnikom zniesiono obowiązkowe dostawy. W niedalekim Jarosławiu produkcję rozpoczyna Zakład Przemysłu Dziewiarskiego „Jarlan”. Dwa lata później tj. w 1974 roku powstaje bardzo nowoczesna Huta Szkła „Jarosław”.
Dobre połączenie komunikacyjne z Jarosławiem sprawia, że młodzież z naszego terenu, masowo uczęszcza do szkół nie tylko zawodowych, ale i średnich. Nieliczni mieszkańcy pracują również w Przemyślu oraz w Przeworsku, gdzie jednym z największych zakładów jest Cukrownia „Przeworsk” założona już w 1895 roku. Rok 1973 - utworzono gminę Pruchnik, którą kieruje naczelnik gminy.

Rok 1974 – w wybudowanej bazie przy drodze do Kańczugi, powstała Spółdzielnia Kółek Rolniczych, gdzie pracę podjęło kilkanaście osób m.in. traktorzystów, operatorów i mechaników. Kierowcą naszego pojazdu zostaje druh Tadeusz Dec.
Rok 1975 – wśród 49 nowych województw utworzono województwo przemyskie, zlikwidowano powiat jarosławski.
Mieszkańcy Rozborza oraz całej okolicy w niedalekiej Jodłowce, biorą liczny udział w uroczystej koronacji, cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia, której dokonał ks. kard. Karol Wojtyła. Oddano do użytku ośrodka zdrowia w Pruchniku.

Rok 1977 - dzięki staraniom zarządu OSP otrzymujemy od Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Przemyślu samochód Żuk GLM, który zastępuje poprzedni pojazd. Rok później z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, dostaliśmy drugą motopompę M-800.
SKR w Rozborzu pozyskuje nowoczesny kombajn zbożowy marki „Bizon” Z056, później następne kombajny zbożowe i inne przeznaczone do zbioru ziemniaków, buraków oraz maszyny rolnicze. W czerwcu tegoż roku, na działce położonej przy drodze do Rozborza Okrągłego Przedsiębiorstwo Poszukiwań Nafty i Gazu Jasło rozpoczyna pierwsze odwierty.
W latach 70-tych za rządów ekipy Edwarda Gierka rolnicy rozbudowują swoje gospodarstwa, kupują sprzęt rolniczy, pojawiają się samochody osobowe a w domach telewizory. Wiele domów w Rozborzu i okolicy wybudowała ekipa P. Tadeusza Czepiela z Rzeplina. Instalacje elektryczne wykonywali m.in. Zb. Macewko i A. Cicirko, kryciem dachów blachą zajmował się A. Sobolewski, instalacje wodne M. Kociuba.
Rok 1978 - w Watykanie na następcę Św. Piotra zostaje wybrany Polak kard. Karol Wojtyła, który przybiera imię Jan Paweł II. Ta niezwykle radosna wiadomość udziela się każdemu. Mieszkańcy Rozborza biorą udział w nabożeństwach odprawianych za pomyślny pontyfikat Papieża Polaka.
Latem 1980 roku po oberwaniu chmury i długotrwałej ulewie, wezbranymi wodami z potoków Jodłówka i Rozbórz zostają zalane nisko położone gospodarstwa. Każdy mieszkaniec poniósł mniejsze lub większe straty w uprawach. Strażacy pomagają w usuwaniu skutków nawałnicy.
Rok 1980 to ogólno narodowy protest ludzi pracy przeciwko dotychczasowej władzy. W grudniu 1981 roku rządzący wprowadzają stan wojenny. Rozpoczyna się internowanie i przesłuchiwanie aktywnych działaczy „Solidarności”. Dotyczy to również mieszkańców Rozborza. Zostaje m.in. wprowadzona godzina milicyjna, zablokowane telefony i dalsza reglamentacja towarów. Przy drodze do Pruchnika rozpoczyna działalność oczyszczalnia gazu ziemnego. Tegoż roku naczelnikiem naszej OSP zostaje dh Marek Szczepanik, który postanawia odmłodzić szeregi jednostki.
Rok 1982 - rozpoczyna działalność Zakład Produkcji Materiałów Gospodarstwa Domowego P. Waldemara Zawady. Firma wielokrotnie zmieniała profil produkcji dostosowując wyroby do dynamicznych zmian rynkowych.
Rok 1983 – na placu pod Czudowicami w Rozborzu utworzono punkt skupu buraków cukrowych dla Cukrowni „Przeworsk”. Wcześniej plantatorzy odstawiali buraki do Węgierki, Kańczugi lub bezpośrednio do cukrowni w Przeworsku.
Rok 1985 - Prezesem OSP zostaje dh Julian Jędrzejczyk. Rok później dh Andrzej Pilch składa ślubowanie funkcjonariusza pożarnictwa i otrzymuje stopień strażaka. Zostaje pierwszym zawodowym strażakiem wywodzącym się z naszej jednostki.
Rok 1986 nastąpiło uruchomienie sieci gazowej dostarczającej gaz do indywidualnych gospodarstw. Rok później, w zmodernizowanych obiektach byłego kółka rolniczego, rozpoczyna działalność Zakład Drogowy POPEK Tadeusza Popka.

Rok 1987 - Ksiądz Edward Białogłowski przyjmuje sakrę biskupią. Poniżej wymieniam wszystkich księży, którzy prowadzili naszą parafię poczynając od jej powstania w 1945, kolejnymi proboszczami byli: ks. Jan Tuleja, ks. Winiarz, ks. Prokop, ks. Józef Kowal, ks. Mieczysław Pudełkiewicz, ks. Janusz Leś, ks. kanonik Józef Misztal i nadal.

W 1988 roku drużyna w składzie: Marek Szczepanik d-ca, Tadeusz Dec mechanik, Adam Wyjdyło łącznik, Leszek Jędrzejczyk rodzielaczowy, rota I Józef Kocaj i Andrzej Gac, rota II Andrzej Pilch i Andrzej Prostak wygrywa zawody gminne OSP. Odnosimy sukcesy we współzawodnictwie statutowym. Wygrywając na szczeblu gminy i rejonu, zajmujemy trzecie miejsce w województwie przemyskim. Drużyna chłopców do lat 18, przygotowana przez druha Andrzeja po wygranych zawodach gminnych i rejonowych, zajmuje trzecie miejsce na zawodach wojewódzkich.
Na zdjęciu: stadion w Pruchniku -start w zawodach gminnych OSP.

 

 

 

Stoją od lewej: NOREK Władysław, PILCH Adolf, WOJDYŁO Michał, MAKOWIECKI Edward, PILCH Eugeniusz, MACEWKO Zbigniew, CHWASTARZ Jan w dolnym rządzie od lewej: GAC Zbigniew, ZABÓJ Henryk, JĘDRZEJCZYK Julian, FUDAŁA Eugeniusz, BIAŁOGŁOWSKI Jan, SZCZEPANIK Jan s. Piotra.

 

 

<< Poprzednia strona | Następna Strona >>

  Wejscia: 6156