strona domowa
strona domowa
Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, 16 628 80 24, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Referat budżetu, finansów, podatków i opłat lokalnych

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoby właściwe do załatwienia sprawy

 • obsługa osób fizycznych:
  - Olejarz Kazimiera – inspektor
  - mgr Urban Artur – inspektor

 • obsługa osób prawnych:
  - Kielar Anna – inspektor.

I piętro, pok. Nr 26
tel. 16 623 61 19

Sposób załatwienia sprawy

 • Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.

Wymagane dokumenty

 • Pisemny formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym (dostępny na stronie internetowej urzędu oraz w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój Nr 20)

Opłata

 • Opłata Skarbowa od zaświadczenia 17,00 zł (opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Pruchniku lub na rachunek bankowy nr 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024).

Termin załatwienia sprawy

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

 • Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Pruchnika w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 poz. 201 t.j. z dnia 2017.02.01 ze zm.)

Uwagi

 • Zwolnione od opłat są zaświadczenia do celów: alimentacyjnych, do przedłożenia w KRUS, ZUS, OPS (do świadczeń socjalnych) oraz do celów szkolnych. Pozostałe np. celów bankowych, sądowych i inne podlegają opłacie j. w.

Dokumenty do pobrania

 • Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.


  Wejscia: 4093