strona domowa
strona domowa

Strażacy ochotnicy dokumentowali swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez POWIATOWĄ KOMENDĘ STRAŻY POŻARNEJ W JAROSŁAWIU. Rywalizowali także z drużynami sąsiednich OSP w zawodach przeciwpożarowych. W 1975 r. w Jodłówce odbyły się zawody, w których również brali udział strażacy ze Świebodnej.

Stoją od lewej:

Dragan Jan,

Dzięgielowski Władysław,

Stanik Józef,

Babiś Maria,

Barszczak Julian,

Barszczak Zbigniew,

Trzeciak Tadeusz.

Zadania Ochotniczej Straży Pożarnej:

 • Prowadzenie przeciwpożarowej działalności zapobiegawczej.
 • Prowadzenie akcji ratunkowej w czasie pożarów i innych klęsk żywiołowych oraz katastrof.
 • Uświadomienie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami i innymi klęskami.
 • Rozwijanie w członkach stowarzyszenia zamiłowania i zainteresowania w dziedzinie kultury, oświaty i sportu, współdziałanie na tym polu z instytucjami.
 • Współdziałanie z władzami i organami związku OSP

Prace w zakresie zapobiegania pożarom realizowane były głownie w czasie tzw. ”CHODZENIA ZA PORZĄDKAMI”, kiedy przeprowadzono kontrole przeciwpożarowe w budynkach i na terenach przyległych. Kontrole te przeprowadzono wiosną (do 15 maja).
W skład przeciwpożarowego zespołu kontrolnego wchodzili: Sołtys, Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciel Urzędu Gminy, Milicjant. Miejscowość dzielono na rejony kontrolne składające się z 30-40 gospodarstw, na każdy rejon przydzielono trzy osoby stanowiące Grupę kontrolną.
KONTROLI PODLEGAŁ:

 • Nadzór nad dziećmi, palenie tytoniu, ognisk, używanie otwartego ognia
 • Urządzenia grzewcze i kominy
 • Oświetlenie elektryczne i naftowe
 • Strychy, piwnice, korytarze, wyjścia w budynkach mieszkalnych
 • Przeprowadzenie i używanie płynów łatwopalnych
 • Ustawianie stogów, brogów i stert oraz używanie ciągników i silników
 • Składowanie nawozów sztucznych, wapna, karbidu
 • Dostęp do budynków
 • Podręczny sprzęt gaśniczy

Do specyficznych obowiązków członków OSP Świebodna należy:

 • Pełnienie straży honorowej przy Bożym Grobie
 • Zabezpieczenie uroczystości parafialnych m.in. odpustów
 • Uczestnictwo w pogrzebach członków straży

Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Michała Stanika - komendanta ochotniczej straży pożarnej w Świebodnej w latach 1928-1979.

W 1979 r. po śmierci Michała Stanika Naczelnikiem OSP Świebodna został Marian Babiś, który funkcję tę pełnił do 2006.

 

 

 

 

 

W latach 70/80 w szeregi straży

pożarnej przyjęto nowych członków byli to:

Barszczak Kazimierz

Chmielecki Józef

Wańkowicz Zbigniew

Barszczak Zbigniew

Stanik Zbigniew

Dragan Józef

Barszczak Jan

Babiś Stanisław

Halejcio Antoni

Stanik Janusz

Dragan Kazimierz

W Latach 90 dołączyli do nich:

Babiś Grzegorz (+2002)

Wańkowicz Stanisław ( syn Juliana)(+2006)

Gryziecki Zbigniew

Basisty Marek (+2008)

Beszter Ryszard

Głowacz Mirosław

Fudali Andrzej

Majchrowicz Leszek

Barszczak Jarosław

Zięba Jan

Zięba Stanisław

Prończuk Ryszard

Dzięgielowski Andrzej

Wywrot Krzysztof

Stanik Stanisław

Fudali Marek

Jasiłek Józef

Stanik Andrzej

 

 

<< Poprzednia strona | Następna Strona >>

  Wejscia: 2560