strona domowa
strona domowa
Informacje
Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu 10.03.2023 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2022 przeprowadzonego w terminie od 30.12.2022 r. do 16.01.2023 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez Rozwijanie działalności gospodarczej.

W ramach naboru złożonych zostało 6 wniosków,4  wnioski zostały wybrane do finansowania, 3 najwyżej ocenione wnioski w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na ten nabór, 1 wniosek nie przeszedł oceny formalnej w tym zgodności z LSR oraz PROW na lata 2014-2020, 1 wniosek nie uzyskał minimum punktowego.

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR wybrane wnioski zostały przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Załączniki:

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 67