strona domowa
strona domowa
Informacje
LGD Stowarzyszenie „Z Tradycja w Nowoczesność” ogłosił nabory wniosków o przyznanie pomocy

LGD Stowarzyszenie „Z Tradycja w Nowoczesność” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na:

1. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Termin składania wniosków – od 22 listopada 2021 r. do 6 grudnia 2021 r.

 

Beneficjenci:
O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na terenie objętym LSR tj: na obszarze gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 40 pkt., max 80 pkt.
Limit środków dostępnych w naborze – 180 000,00 EURO (co stanowi 720 000,00 zł wg indykatywnego kursu 4 PLN/EUR).

Aktualne formularze zamieszczone są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-premie (dot. II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (PREMIE)

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław oraz pod numerem telefonu 16 621 90 65 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.

WIĘCEJ INFORMACJI POD LINKIEM:
http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/ogloszenie-o-naborze-2-2021-z-dnia-04.11.2021-r.,1434.html2.    Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej:

Termin składania wniosków – od 22 listopada 2021 r. do 13 grudnia 2021 r.

Beneficjenci:

  1. osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, tj.: na obszarze gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.
  2. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, tj.: na obszarze gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna pod warunkiem, że nie wykonuje działalności gospodarczej, albo
  3. powiat, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt. 1;


Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 40 pkt., max 80 pkt.

Limit środków dostępnych w naborze – 436 168,87 EURO (co stanowi 1 744 675,48 zł wg indykatywnego kursu 4 PLN/EUR)

Aktualne formularze zamieszczone są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3 (dot. I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław oraz pod numerem telefonu 16 621 90 65 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.

WIĘCEJ INFORMACJI POD LINKIEM:
http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/ogloszenie-o-naborze-3-2021-z-dnia-04.11.2021-r.,1435.html

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 67