strona domowa
strona domowa
Fundusz sołecki
Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2020 rok

W związku z podjętą Uchwałą Nr 255/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27.03.2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, Burmistrz Pruchnika na podstawie  art.3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U.2014 poz.301) informuje, że wysokość środków finansowych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa w budżecie gminy na rok 2020 będzie wynosić::


Fundusz sołecki na rok 2020

Lp. Sołectwo

Liczba mieszkańców
stan na 30.06.2014

Wysokość funduszu
sołeckiego
1. Hawłowice 465 30 310,57
2.
Jodłówka 1 375
45 579,80
3.
Jodłówka Parcelacja 374
26 162,81
4.
Kramarzówka 1 719 45 579,80
5.
Rozbórz Długi
830 45 579,80
6.
Rozbórz Okrągły 455 29 854,77
7.
Rzeplin 390 26 892,08
8.
Świebodna 478 30 903,10

RAZEM
6 086
280 862,73
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 11