strona domowa
strona domowa
Ogólne
Akcja zadymiania sieci i przyłączy kanalizacyjnych - Komunikat ZGK w Pruchniku

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku informuje, że w miesiącach czerwiec - lipiec - sierpień - wrzesień 2023 r. będzie prowadzona:

Akcja zadymiania sieci i przyłączy kanalizacyjnych z budynków mieszkalnych na terenie miejscowości Kramarzówka, Pruchnik, Hawłowice oraz kontrola stanu studzienek kanalizacyjnych.

 

Prosimy o umożliwienie wstępu pracownikom ZGK na swoje posesje w celu przeprowadzenia kontroli studzienek kanalizacyjnych.

Akcja ta ma na celu sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, likwidację nielegalnych przyłączy, ujawnienie nielegalnego podłączenia wód opadowych i drenażowych do kanalizacji. Włączenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej powoduje zmniejszenie możliwości odbioru ścieków przez istniejącą instalację podczas intensywnych deszczy, co w konsekwencji prowadzi do lokalnych podtopień lub zalewania niżej położonych nieruchomości oraz przekłada się bezpośrednio na wzrost cen oczyszczenia 1 m3 ścieków.

Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej będzie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu – zimna para. Dym ten jest całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń, a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami:
Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 328) brzmi: „ Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”
W przypadku wprowadzania wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.


Kierownik ZGK w Pruchniku

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 27